Oferta

Zarządzanie projektami:

Firma BEST PM oferuje zarządzanie projektami tak, aby efektywnie osiągnąć cel projektów przy jednoczesnej minimalizacji wpływu istniejących ograniczeń i ryzyka. Nasze zarządzanie umożliwia realizację zdefiniowanego zakresu projektu w ustalonym czasie, przy zachowaniu poziomu kosztów i w zakładanej jakości. Kierownik Projektu uczestniczy bezpośrednio w procesie zarządzania projektem, zajmuje się między innymi koordynacją zadań, planowaniem, kontrolą, nadzorem procesów, dba o właściwą komunikacją pomiędzy uczestnikami projektu, precyzuje kierunek zmian i definiuje pojawiające się zagrożenia dla projektu w celu ich neutralizacji.

Bazujemy na doświadczeniu ale także stosujemy sprawdzone metodyki zarządzania projektami (PRINCE2).

Wykonawstwo instalacji elektrycznych i elektrotechnicznych:

Oferujemy wykonawstwo instalacji elektrycznych w pełnym zakresie: od stacji i przyłączy na średnim napięciu, poprzez instalacji silnoprądowe do instalacji słaboprądowych. Mamy doświadczenie przy realizacji stacji transformatorowych, linii napowietrznych i kablowych, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych. Zapewniamy projektowanie i uzgadnianie dokumentacji.

Aranżacje i realizacje wnętrz wraz z instalacjami:

We współpracy z naszymi stałymi partnerami oferujemy kompleksową realizację projektów związanych z aranżacją i wykończeniem powierzchni komercyjnych wraz ze wszystkimi instalacjami elektrycznymi. Bazujemyna doświadczeniu z realizacji między innymi zaawansowanych instalacji oświetleniowych dla dużych obiektów typu centra handlowe.

Doradztwo techniczne oraz utrzymanie i serwisowanie obiektów i instalacji:

Zapewniamy doradztwo techniczne w celu doprecyzowania potrzeb klientów. Przy współpracy z naszymi stałymi partnerami jesteśmy w stanie zapewnić nie tylko wsparcie techniczne dla klienta ale także zapewnić kontrolę, monitorowanie oraz ocenę zarówno dla zamierzeń projektowych jak i dla projektów w trakcie realizacji oraz projektów już zrealizowanych.

Wykonawstwo prac ogólnobudowlanych:

Realizujemy prace ziemne, fundamentowe, konstrukcyjne, drogowe i wykończeniowe. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam na kompleksową realizację obiektów i instalacji. Podejmujemy się także prac które stanowią fragment lub fragmenty całego projektu.